Swoją budową przypomina kośćMa żółtawe zabarwienie

Leczenie kanałowe Gliwice
Zębina wytworzona jest przez odontoblasty, które należą do miazgi zęba i tworzą na jej obwodzie zbitą jednokomórkową warstwę.
W zębinie znajdują się kanaliki zębinowe.

Przebiegają w nich wypustki odontoblastów – włókna Tomesa. Cement pokrywa korLeczenie kanałowe Gliwice .